Idrettshaller

Enebakk kommune har tre idrettshaller; Enebakkhallen, Flatebyhallen og Mjærhallen. Hallene er beregnet på ulik type aktivitet, og ligger spredt i kommunen.

Idrettshaller

Hvem kan leie idrettshallene?

Idrettslag- og foreninger kan søke om fast treningstid.

Idrettshallene leies ut fast for et skoleår av gangen eller som leie til et enkelt arrangement. For all utleie skal det inngås en leieavtale.

Søker må være fylt 18 år.

Hvilke opplysninger må oppgis i søknaden? 

  • Organisasjonens/virksomhetens formelle status, oppbygging og målgruppe.
  • Beskrivelse av den aktiviteten som skal gjennomføres, og hvem som er målgruppen. Med det mener vi reelle brukere tilknyttet det aktuelle lag eller gruppe som skal benytte lokalet.
  • Tid og periode/varighet for låneforholdet. Nevn i tillegg alternative dager og tidspunkter dersom det er aktuelt.
  • Informasjon om den/de som er ansvarlige for planlegging av tiltaket og for gjennomføring. 

Slik søker du

Klikk på booking-knappen for den hallen du vil leie.

Dersom du ikke kan booke via bookingsystemet, kan du sende en søknad på e-post.

E-post: kultur@enebakk.kommune.no

Søknaden må være undertegnet av en som har kompetanse til å forplikte virksomheten og er over 18.

Søknadsfrist

Søknad om sesongleie har frist 1. mai hvert år.

Søknader om tilfeldig leie behandles fortløpende. Søk i god tid!  

Hva koster det?

Det er gratis for lag og foreninger å leie hallene til organisert aktivitet.

Hva skjer videre?

Søknader om sesongleie behandles i juni på et hallfordelingsmøte.