Rausjø skole

Rausjø skole ligger i Østmarka, med adkomst fra Bysetermåsan. Skolen brukes i dag blant annet til leirskole.

Om Rausjø skole

Skolebygningen er bygget i 1913, og erstattet den gamle skolen i nærheten av Mellomsaga, like nedenfor. Skolen ble nedlagt tidlig på 1950-tallet.

Rausjø skole består i 1. etasje av en skolestue, kjøkken, og et lite lærerrom. I 2. etasje er det to rom hvor det er ca. 25 madrasser som legges utover gulvet ved overnatting.

Kjøkkenet er fullt utstyrt. Vann må hentes i bekken på nedsiden av skolen og drikkevann må medbringes av leietaker.

Skolen har ikke toalett, men utedo. Det er uteområde med godkjent ildsted.

Slik finner du fram til Rausjø skole

Skolen ligger innenfor markagrensen, og adkomst er regulert med bom ved Bysetermåsan. Oslo kommune er ansvarlig for veibom, skilting og kontroll av kjøring/parkering langs Rausjøveien.  

Kjøring til Rausjø skole skal kun foregå etter avtale, og med kjøretillatelse utlevert fra Enebakk kommune. Skoleklasser kan gå på ski, på beina eller sykle til skolen. Det er ikke parkering for mer enn én bil ved skolen, fordi nødetatene (brann og redning) må ha plass til sine utrykningskjøretøy ved behov.  
 
For å komme til Rausjøgrenda og Rausjø skole kjører en av RV 155 ved Fjell. Følg deretter veien til Vangen og Rausjø. Ved Bysetermåsan parkeringsplass er det stengt med bom begge veier. For å komme til Rausjø må en ta til høyre ved Bysetmåsan parkeringsplass. Det er ca. 4 km fra Bysetermåsan parkeringsplass og inn til Rausjø skole.

Lån og leie av skolen

Rausjø skole benyttes av skoler, barnehager, lag og foreninger, men kan også leies av privatpersoner. Skolen leies ikke ut til grupper på over 30 personer.

Kontakt 

Enebakk kommune 
Tlf.: 64 99 20 00  
E-post: servicetorget@enebakk.kommune.no

Hva koster det?

Leien er gratis for skoler og barnehager i Enebakk kommune. 
Lag, foreninger og andre må søke om leie og betale leie for dette i henhold til vedtatte utleiepriser.

Leieprisen for Rausjø skole gjelder per overnatting.

Leie lokaler dagpris

Leie lokaler dagpris
Lokaler dagpris Sats Merknad
Herredstyresalen dag/kveld, helger 3 820 kroner
Herredstyresalen dag/kveld, hverdager 2 140 kroner
Formannskapssalen 755 kroner
Rausjø skole 755 kroner Renhold av leietaker
Hallene pr. døgn 7 590 kroner
Hallene pr. helg 15 075 kroner