Skal du bygge, endre eller rive?

Om du skal bygge, endre eller rive et tiltak på eiendommen din må du undersøke hvilke bestemmelser som gjelder. I tillegg må du undersøke om du må søke om byggetillatelse.

Hvilke planer gjelder for min eiendom?

Før du starter må du undersøke hvilke planer som gjelder for eiendommen din.

Gjennom kommuneplanens arealdel vil det være satt rammer for utnyttelsen av din eiendom. I tillegg kan eiendommen være omfattet av reguleringsplaner som også kan gi mer detaljerte regler om størrelse, plassering, byggegrenser og annet.

Hva skal du bygge?

Har du et mindre byggeprosjekter kan du ofte både bygge og søke selv, mens større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen.

Regler, søkeprosess og veivisere finner du hos Direktoratet for byggkvalitet 

Dersom du ikke søker digitalt, kan du bestille kart og naboliste på e-Torg

Trenger du veiledning? 

Før du starter en byggesøknad kan du ringe en byggesaksveileder.
Telefon: 64 99 21 00
Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10:00 – 14:00.

Ved behov kan du også bestille forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse