Klarlegging av eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor grensen mellom to eiendommer går, kan det bestilles oppmålingsforretning (klarlegging/påvisning) for å få merket og målt inn grensepunkt på nytt. Eierne til aktuelle eiendommer vil bli kalt inn til oppmålingsforretning, hvor grensene bekreftes og merkes i marka dersom mulig.

Slik bestiller du oppmåling

Du bestiller oppmåling av en grense ved å fylle ut dette skjema:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Eksempel på utfylt rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 200 kB)

Vedlegg til rekvisisjonen

Kartutsnitt som viser hvilke grensepunkter som ønskes klarlagt/målt opp. Du kan også sende ved en kopi av målebrevet over din eiendom og markerer hvilke grensepunkter som mangler. Kartutsnitt kan hentes fra vår kartløsning på nett  

Hvor sendes rekvisisjonen og kartet/målebrevet?

Rekvisisjon med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post.

E-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Postadresse: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Hva koster det?

E.1.3  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

E.1.3  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
E.1.3  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt Pris
For første punkt/oppstart 8 490 kroner
For overskytende grensepunkter, per punkt 5 620 kroner

Mer om gebyrer for oppmålingsarbeider i vårt gebyrregulativ