Ytre Enebakk skole (YES)

Det er få skoler som ligger så vakkert til, som Ytre Enebakk skole gjør ved vannet Mjær. Vi har store uteområder med fine muligheter for variert lek og bevegelse, og god plass til alle våre elever.

Ytre Enebakk er et område i vekst, med bussforbindelser til Oslo og Ski, og mot Kirkebygda.

Om skolen

Skolen er bærekraftig og moderne, innflyttet til skolestart i 2018. Det er et praktisk bygg med fleksible klasserom med løsninger for mange ulike didaktiske grep i opplæringen. Hvert rom har god digital tavle, hvor fokuset er at elevene eier tavla og den brukes hver dag. YES er en 1:1-skole på Ipad (1.-6.) og PC (7.). 

På YES har vi TROA på at læring skjer fordi vi skaper Trygghet for alle ved å vise Respekt, gi Omsorg og ta Ansvar. Vi åpner døra for læring gjennom samarbeid, utforskning og skaperglede.

Lykkeliten

Skolen har en avdeling som er tilrettelagt for barn med ulike diagnoser innen autismespekteret og barn med ulike funksjonsnedsettelser. Fokuset er å være integrert i størst mulig grad, og gi læringstilrettelagte arenaer for alle.

Skolens satsningsområder

  • Alle på skolen, både barn og voksne skal oppleve og bidra til et godt og trygt skolemiljø
  • En grundig og god innføring av ny læreplan, med fokus på mer variert, tematisert og dybdefokusert undervisning for elevene.
  • Vi ser alle elever. De som strever faglig eller sosialt, fanges opp og følges opp.
  • Vi utnytter alle pedagogiske fordeler digitale læringsverktøy gir.
  • Vi evaluerer og forbedrer kontinuerlig vår pedagogiske praksis gjennom samarbeid og erfaringsdeling

Kontakt Ytre Enebakk skole

Ytre Enebakk skole SFO