Ytre Enebakk skole SFO

Skolefritidsordningen er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn på 1.-4. trinn, og med barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Åpningstider

På YES er SFO en arena for lek og læring i trygge omgivelser, og er en del av skolens helhetlige skolemiljø.

Søk, endre eller si opp plass

Alle elever på 1.-4 trinn får plass på SFO. Du søker om, eller endrer plass på SFO i Visma SFO.
Frist for å søke for nye 1. trinns-elever er 15. april samme år de starter på skolen.

Søk, endre eller si opp plass på SFO

Kontakt oss – SFO YES

Lena Buholt, SFO-leder
Tlf. 92086833
E-post: lena.buholt@enebakk.kommune.no

Telefon til basene

SFO 1. trinn: 404 08 965
SFO 2. trinn: 969 42 742
SFO 3. trinn: 488 94 908
SFO 4. trinn: 488 94 908

Beskjeder til SFO legges inn i Visma-appen “Min skole – Foresatt" innen kl. 12:00.

Foreldreutvalg SFO se råd og utvalg

Pris og redusert betaling

Mat

Vi serverer et enkelt måltid på ettermiddagen, men de barna som benytter morgenplass må ha med matpakke til frokost hvis de ikke spiser dette hjemme.

Rammeplan

Fra 1. august 2021 har skolefritidsordningen fått en nasjonal rammeplan. Rammeplanen skal bidra til et mer likeverdig SFO-tilbud, uansett hvor barnet bor.

Rammeplanen framhever barndommens egenverdi, trygghet, omsorg og trivsel, mangfold og inkludering, skaperglede, engasjement og utforskertrang, demokrati og felleskap, samt bærekraftig utvikling.

Rammeplanen har fem satsningsområder:

  • Lek og inkludering
  • Fysiske og kulturelle aktiviteter
  • Sunne måltider og matglede
  • God dialog og godt samarbeid
  • Kvalitet og videreutvikling av SFO

Rammeplanen (udir.no)