Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiermeldinger

Enebakk kommune etablerte sin første eiermelding i 2008. Eiermeldingen har siden vært revidert hvert fjerde år.

Kommunen har pr 2016 eierinteresser i 22 selskaper inkl. vertskommunesamarbeid. Formålet med denne måten å organisere virksomhet på, er å produsere tjenester i forlengelsen av kommunale primæroppgaver. Hensikten med selskapsorganisering er i all hovedsak å oppnå stordriftsfordeler ved å samarbeide med andre kommuner om tjenesteproduksjonen, eller å etablere større fagmiljøer.


Revidert eiermelding for Enebakk kommune 2016 - 2020.pdf