Naboliste, situasjonskart og annen eiendomsinformasjon kjøper du via Enebakk kommunes e-Torg, som er utviklet av Norkart. På e-Torg kan du bestille produkter du trenger til din byggesøknad eller prosjektering. Tjenesten er åpen hele døgnet, med digital betalingsløsning.

Enebakk kommune e-Torg

På e-Torg finner du prisoversikt og nærmere beskrivelser av de ulike produktene, samt «ofte stilte spørsmål» (FAQ) og annen nyttig informasjon.  

På e-Torg bestiller du situasjonskart som du trenger for å tegne inn din byggesak, og via e-Torgs digitale løsning kan du enkelt utarbeide et nabovarsel til bruk i din byggesøknad. Det elektroniske nabovarselet sendes direkte til naboenes innboks hos Altinn. På lik linje vil ansvarlig søker motta eventuelle tilbakemeldinger fra naboene i sin innboks hos Altinn.

  
Situasjonsplan kreves ved søknadspliktige tiltak dersom det du ønsker å bygge opptar nytt areal på tomta eller du har et bygg du ønsker å rive. Dersom du skal endre eksisterende bygg uten at byggets grunnflate endres, markerer du hvilket bygg det gjelder samt hvilken side av bygget som skal endres (fasadeforandring etc.). 
 
Situasjonsplanen skal tegnes inn på et situasjonskart du bestiller fra kommunen. På kartet du får fra kommunen er det som oftest mer informasjon enn på kart du finner på internett, som f.eks. plassering av vann- og avløpsledninger o.l.  
 
Situasjonskart skal inneholde opplysninger som gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) på alle eiendommer i kartet, eiendomsgrenser, høydekurver, målestokk etc.  
 
På situasjonskartet skal du tegne inn det du skal bygge med planlagt mål og møneretning. Hva du skal tegne inn på kartet avhenger av hva du skal gjøre. Stort sett skal det påføres avstand fra tiltaket til nærmeste nabogrense, nærliggende bygninger, avstand til midten av nærmeste kommunale vei, endring av adkomst og areal til parkering og annen relevant opplysning kommunen kan trenge for å behandle søknaden. Avstanden skal måles fra byggets yttervegg.
  
Dersom du skal søke om riving av bygg, må du varsle den som har pengeheftelser på eiendommen.
  
Situasjonskart og naboliste er gyldig i ett år. Dersom du ønsker å gjøre nytt tiltak etter et år, må du bestille kart og naboliste på nytt.