Årets første faktura for kommunale eiendomsgebyrer er nå sendt ut, og har betalingsfrist 15. februar. Fakturaen dekker perioden 1. januar til 31. mars

Økning i gebyret for 2023

Gebyrregulativ for 2023 ble behandlet i kommunestyrets møte 12.12.2022. Se saksdokumenter her.

  • Avløpsgebyrene økes med 15%
  • Gebyrsats for feiing og branntilsyn i bolig økes med 5,7%
  • Renovasjonsgebyret økes med 3%
  • Gebyret for slamtømming økes med 12%
  • Gebyr for saksbehandling av søknad med utslippstillatelse og tilsynsgebyr for spredt avløp økes med 3,7%