Badevannskvalitet

Enebakk kommune tar vannprøver ved badeplassene i Enebakk fra juni til august. 
Vi måler mengder av enterokokker og e.coli-bakterier.

Analyseresultater

Ved årets første måling ligger vi godt under kritiske grenseverdier i måleresultatene.

Badevannskvalitet Vik badeplass

Badevannskvalitet Vik badeplass
Dato Parameter Resultat Enhet Usikkerhet Grenseverdi
02.07.2024 Enterokokker 2 /100ml 1-3 400
20.06.23 E.Coli 4 /100ml 2-7 1000

Badevannskvalitet Bermerud badeplass

Badevannskvalitet Bermerud badeplass
Dato Parameter Resultat Enhet Usikkerhet Grenseverdi
02.07.2024 Enterokokker mindre enn 1 /100ml 0-1 400
02.07.2024 E. Coli 3 /100ml 2-5 1000

Badevannskvalitet Flateby Bruk badeplass

Badevannskvalitet Flateby Bruk badeplass
Dato Parameter Resultat Enhet Usikkerhet Grenseverdi
02.07.2024 Enterokokker 4 /100ml 3-6 400
02.07.2024 E. Coli 25 /100ml 14-43 1000

Se temaside om badevann på FHI.no