Ungdomsråd - Bli med og gjør en forskjell!

Vil du påvirke din skole og ditt lokalsamfunn? Bli med i vårt engasjerende ungdomsråd!

Enebakk kommune søker etter medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet for perioden januar 2025 – desember 2026

Hva er et ungdomsråd?

  • Ungdomsrådet skal være barn og ungdoms stemme i saker som handler om barn og unges oppvekst, og utvikling av tilbud for barn og unge i Enebakk. 

Hva tilbyr vi?

  • Muligheten til å representere barn og ungdommer og deres interesser
  • Delta i beslutningsprosesser som påvirker skolen og lokalsamfunnet
  • Utvikle lederegenskaper og samarbeidsevner
  • Skape positive endringer og arrangementer for barn og ungdom

Hvem kan være med?

  • Barn og ungdom mellom 12 og 19 år
  • Engasjerte ungdommer som vil gjøre en forskjell
  • Alle kan delta, du trenger ikke noen spesiell kunnskap

Kan dette være deg? 

Send oss en enkel søknad hvor du forteller oss litt om deg selv, og hvorfor akkurat du kan tenke deg å være med i ungdomsrådet.

Eller er det noen som du tenker kunne passet til dette? Du kan foreslå noen du tenker kan passe godt til en slik oppgave!

Sende en presentasjon av deg/din kandidat til postmottak@enebakk.kommune.no - merkes med overskriften «Ungdomsråd».  

Frist 15.september 2024.

Har du spørsmål kan du kontakte kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Olav Weng olav.gjesdahl.weng@enebakk.kommune.no 

eller koordinator for Ungdomsrådet May-Ellen Borge may-ellen.borge@enebakk.kommune.no