Enebakk kommune som arbeidsplass

Enebakk kommune er en profesjonell og utviklingsorientert organisasjon med viktige samfunnsoppdrag og dyktige medarbeidere. Vi er en kompetansebedrift, som tilbyr kompetente fagmiljøer, godt arbeidsmiljø og skal være en attraktiv arbeidsgiver med et godt omdømme. Våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum og har litt over 11.000 innbyggere. Vi er kommunens største arbeidsgiver med over 560 årsverk.

Les mer om våre personalgoder

Visjon

Enebakk kommunes visjon, «Mulighetenes Enebakk», skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester til våre innbyggere. I mulighetenes Enebakk skal vi som medarbeidere og ledere bidra til en framtidsrettet utvikling av kommunen som organisasjon, tjenesteyter og samfunnsutvikler.  

Vi legger vekt på arbeidsglede hos våre medarbeidere. Som ansatt i Enebakk kommune får du utgjøre en forskjell for lokalsamfunnet vårt og menneskene som bor her. 

Arbeidsgiverpolitikk

Enebakk kommunes arbeidsgiverpolitikk tydeliggjør lederansvar, gir medarbeidere tillit og myndighet, og bidrar til at kommunens målsettinger er i fokus. Arbeidsgiverpolitikken skal være helhetlig og framtidsrettet, basert på områdene ledelse, medarbeiderskap og kompetanse.

Ledelse og kompetanse

For Enebakk kommune er det avgjørende at medarbeiderne har den individuelle kompetansen som trengs for å nå målene, og at organisasjonen evner å gjøre bruk av kompetansen på en god måte. God ledelse er viktig for å utvikle gode tjenester. Vi har derfor fokus på ledelse og ledelsesutvikling.  

Kommunen er helt avhengig av stadig tilførsel av ny kunnskap, og muligheter til kompetanseutvikling er også viktig for den enkelte medarbeider. Som ansatt i kommunen har du gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling.  

Vi vil ha folk med ambisjoner – både på samfunnets og egne vegne. Velkommen til oss!