Faktura fra Enebakk kommune

De årlige kommunale eiendomsgebyrene består av renovasjonsgebyr, feiegebyr og avløpsgebyr/slamtømmegebyr.

Vanngebyr ilegges ikke av kommunen. De to private vannverkene i kommunen fakturerer vanngebyr selv.

Forfallsdato på fakturaer

Kommunale eiendomsgebyrer fordeles i 4 like deler, med forfall følgende datoer: 

  • 15. februar (gjelder perioden 01.01 - 31.03)
  • 15. mai (gjelder perioden 01.04. - 30.06)
  • 15. august* (gjelder perioden 01.07 - 30.09)
  • 15. november (gjelder perioden 01.10 - 31.12) 

*Gebyr for feiing og boligtilsyn faktureres én gang per år, den 15. august. Derfor avviker dette terminbeløpet noe i forhold til de andre tre termingebyrene.

  • Barnehage og SFO faktureres hver måned unntatt juli, med forfall den 15. hver måned. 
  • Kulturskolen faktureres hvert halvår. 
  • Helse- og omsorgstjenester faktureres etterskuddsvis hver måned, med forfall den 15.  

eFaktura

I nettbanken din har du mulighet til å automatisk godta eFaktura fra alle bedrifter som tilbyr tjenesten og som man har et kundeforhold til.  
Finn eFaktura-tjenesten i din nettbank for å velge eFaktura som digitalt førstevalg for faktura (Ja takk til alle). 

Avtalegiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av banken.  

Dette gjøres i nettbanken eller ved at du kontakter banken. Enebakk kommune kan ikke opprette avtalegiroavtale for deg.  

Trenger du betalingsutsettelse?

Søk betalingsutsettelse ved å sende e-post til: regnskap@enebakk.kommune.no

Priser/betalingssatser for kommunale tjenester

Her finner du er oversikt over betalingssatser og priser og gebyrer for alle kommunale tjenester som kommunen tilbyr: 

Betalingssatser på kommunale tjenester

Innfordring 

Kapitalkontroll AS tar seg av innfordringer og inkassosaker for Enebakk kommune.  

Kapitalkontroll har ansvaret for innfordring av alle typer kommunale krav, slik som kommunale eiendomsgebyrer, SFO, barnehage, husleie, omsorgtjenester med mer. I tillegg har vi innfordring av NAV lån og startlån gitt av Enebakk kommune. 

Har du fått en innfordring/inkassovarsel på et krav fra Enebakk kommune, skal du kontakte Kapitalkontroll først, som tar saken videre med Enebakk kommune. 

Kontakt Kapitalkontroll 

E-post: kk2@kapitalkontroll.no 
Telefon: 22 12 00 77

Fritak for kommunale eiendomsgebyrer