Renovasjon

I Enebakk kommune er det Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) som har ansvaret for avfallshåndteringen. Dette innebærer blant annet innhenting av avfall og drift av miljøstasjon.

Se oversikt over tømmedager på din eiendom

Skriv inn din adresse og du vil få oversikt over når ROAF kommer og henter avfall hos deg. Start med å skrive navnet på gaten/veien du bor i, da får du opp forslag og du kan trykke på riktig adresse, husk å få med riktig husnummer også. 

Se tømmekalender fra ROAF

Husholdnings- eller næringsavfall?

Kommunens tilbud dekker husholdninger (boliger og hytter).

Virksomheter står fritt til å velge renovasjonsleverandør. Kommunens interkommunale renovasjonsselskap ROAF er en av tilbyderne. Mer informasjon om ROAFs tilbud til virksomheter

Nye beholdere eller endring

Nytt abonnement kan bestilles hos Servicetorget på e-post: servicetorget@enebakk.kommune.no

Hit kan du også henvende deg hvis du ønsker en annen størrelse på papir- eller restavfallsbeholderen. Siden renovasjonsgebyret beregnes utfra størrelse på restavfallsbeholder må endringer i størrelse på slike beholdere meldes til kommunen direkte.

Beholderne utplasseres innen ca. 14 dager og gamle hentes eventuelt inn.

Endring av størrelse på papirbeholder gjør du direkte på ROAFs nettside

Gjenvinningsstasjon

I Enebakk kommune er det én ROAF gjenvinningsstasjon (Gjølstad) i Kirkebygda.

ROAF har innført ROAFiD på gjenvinningsstasjonene. ROAFiD er et digitalt innbyggerbevis i form av en app som forteller oss at du bor i en av ROAFs eierkommuner. Slik får du ROAFiD

ROAF Enebakk gjenvinningsstasjon - se åpningstider  

Kildesortering

Avfall er ressurser som kan brukes om igjen – og på den måten sørge for at mest mulig av verdiene forblir i kretsløpet. I Enebakk skal abonnentene kildesortere

  • papir/papp
  • matavfall
  • glass/metall
  • el-avfall
  • tøy
  • batterier
  • farlig avfall  

Restavfall (inkludert plast), papp/papir og matavfall hentes hjemme, mens de andre fraksjonene bringes til mottak. Ønsker du å skille ut plastavfall for å få bedre plass i din restavfallsbeholder, kan du levere plastavfallet i gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonen - helt gratis.

Vi oppfordrer deg til å kildesortere så godt du kan. Avfallsfraksjonene har høyere verdi om de er godt sorterte. Da kan de selges til en høyere pris og dette gir i sin tur effekt på renovasjonsgebyret.  

For å sikre at mest mulig papir sorteres ut, er papirbeholder helt gratis, og alle husstander kan ha så stor beholderkapasitet for papiravfall som de ønsker. 

Matavfallsbeholdere

Egen beholder til matavfall i Enebakk innføres i løpet av mai 2023. Du kan lese mer om ordningen med egen beholder til matavfall i grønne poser på ROAFs nettsider.

Henvendelser knyttet til nye matavfallsbeholdere rettes til kundesenter@roaf.no eller telefon 40 00 29 79 

Kundesenteret er åpent mandag-torsdag kl. 10:00-11:00 og 11:30-14:00 

Hva koster det?

Renovasjonsgebyret sendes ut sammen med de kommunale gebyrene. Renovasjonsgebyret beregnes ut ifra størrelsen på restavfallsbeholderen. Standardstørrelsen er 140 liter restavfall.

Renovasjon - Satser 2023

Renovasjon - Satser 2023
Tjeneste Pris pr år, inkl. mva. Merknad
Renovasjon 140 liter 4 740 kroner Standard størrelse/gebyr
Renovasjon 240 liter 9 010 kroner Husstand/hytte med 240 l alene
Renovasjon 5% rabatt 4 500 kroner 2 husstander/hytter deler 240 l
Renovasjon 10% rabatt 4 260 kroner 3-4 husstander deler 360 l
Renovasjon 12% rabatt 4 180 kroner 5-6 hustander/hytter deler 660 l / container
Renovasjon 30% rabatt 3 330 kroner 2 husstander i samme bygg deler 140 l
Avfallsbrønn 3 560 kroner Felles avfallsbeholder
Hytterenovasjon 2 850 kroner I de områdene kommunen tilbyr hytterenovasjon

Servicegebyr hvis renovatør henter beholder ved huset - avstand fra beholder til vei

Servicegebyr hvis renovatør henter beholder ved huset - avstand fra beholder til vei
Hentetillegg 5-10 m Hentetillegg 10-20 m
240 kroner 400 kroner
Renovasjon av papir er gratis, uavhengig av størrelse

Vanlige spørsmål om renovasjon

På ROAFs nettsider kan du lese mer om