Renovasjon

I Enebakk kommune er det Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) som har ansvaret for avfallshåndteringen. Dette innebærer blant annet innhenting av avfall og drift av miljøstasjon.

Nye beholdere eller endring

Fyll ut skjemaet under for bestilling av nytt renovasjonsabonnement eller ved endring/deling av avfallsbeholder.

Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder

Skriv gjerne i feltet for “tilleggsopplysninger” i skjemaet om du trenger Serviceabonnement, som betyr at renovatøren henter beholder ved huset (avstand fra beholder til vei, 5-10 meter eller 10-20 meter). Det koster litt ekstra å ha serviceabonnement, se priser i tabellen “Servicegebyr for serviceabonnement”.

Beholderne utplasseres innen ca. 14 dager, og de gamle beholderne hentes eventuelt inn.

Vi presiserer også at 360 liter er den største papp- og papirbeholderen private husholdninger kan få. Det er kun borettslag/sameier som kan bestille 660 liter. 

Se oversikt over tømmedager på din eiendom

Skriv inn din adresse og du vil få oversikt over når ROAF kommer og henter avfall hos deg. Start med å skrive navnet på gaten/veien du bor i, da får du opp forslag og du kan trykke på riktig adresse, husk å få med riktig husnummer også. 

Se tømmekalender fra ROAF

Husholdnings- eller næringsavfall?

Kommunens tilbud dekker husholdninger (boliger og hytter).

Virksomheter står fritt til å velge renovasjonsleverandør. Kommunens interkommunale renovasjonsselskap ROAF er en av tilbyderne. Mer informasjon om ROAFs tilbud til virksomheter

Gjenvinningsstasjon

I Enebakk kommune er det én ROAF gjenvinningsstasjon (Gjølstad) i Kirkebygda.

ROAF har innført ROAFiD på gjenvinningsstasjonene. ROAFiD er et digitalt innbyggerbevis i form av en app som forteller oss at du bor i en av ROAFs eierkommuner. Slik får du ROAFiD

ROAF Enebakk gjenvinningsstasjon - se åpningstider  

Kildesortering - det er veldig viktig at du sorterer riktig

Avfall er ressurser som kan brukes om igjen – og på den måten sørge for at mest mulig av verdiene forblir i kretsløpet. I Enebakk skal abonnentene kildesortere

  • papir/papp
  • matavfall
  • glass/metall
  • el-avfall
  • tøy
  • batterier
  • farlig avfall  

Restavfall (inkludert plast), papp/papir og matavfall hentes hjemme, mens de andre fraksjonene bringes til mottak.

Vi oppfordrer deg til å kildesortere så godt du kan. Avfallsfraksjonene har høyere verdi om de er godt sorterte. Da kan de selges til en høyere pris og dette gir i sin tur effekt på renovasjonsgebyret.

For å sikre at mest mulig papp, papir og matavfall sorteres ut, er både papp og papir- og matavfallsbeholder helt gratis.  

Matavfallsbeholder har fast størrelse, og kapasitet på den er beregnet opptil 8 husstander som kan samarbeide om den. Alle husstander kan ha så stor beholderkapasitet for papp- og papiravfall som de ønsker. 

Matavfallsbeholdere

Egen beholder til matavfall i Enebakk innføres i løpet av mai 2023. Du kan lese mer om ordningen med egen beholder til matavfall i grønne poser på ROAFs nettsider.

Henvendelser knyttet til nye matavfallsbeholdere rettes til kundesenter@roaf.no eller telefon 40 00 29 79 

Kundesenteret er åpent mandag-torsdag kl. 12:00-14:00.

Hva koster det?

Renovasjonsgebyret sendes ut sammen med de kommunale gebyrene. Renovasjonsgebyret beregnes ut ifra størrelsen på restavfallsbeholderen. Standardstørrelsen er 140 liter restavfall.

Renovasjonsgebyr 2024

Renovasjonsgebyr 2024
Tjeneste Pris for husstand pr år, inkl. mva. Merknad
Renovasjon 140 liter alene 4 675 kroner Standard størrelse/gebyr
Renovasjon 140 liter deling 4 091 kroner Hvis 2 husstander/hytter deler en 140 l
Renovasjon 240 liter alene 5 510 kroner Husstand/hytte med en 240 l alene
Renovasjon 240 liter deling 4 508 kroner Hvis 2 husstander/hytter deler en 240 l
Renovasjon 360 liter alene 6 494 kroner Husstand/hytte med en 360 l alene
Renovasjon 360 liter deling 2 abonnenter 5 000 kroner Hvis 2 husstander/hytter deler en 360 l
Renovasjon 360 liter deling (3 eller 4 abonnenter 4 508 kroner Hvis 3-4 husstander/hytter deler en 360 l
Renovasjon 660 liter deling 3 abonnenter 5 343 kroner Hvis 3 husstander/hytter deler en 660 l
Renovasjon 660 liter deling 4 abonnenter 4 884 kroner Hvis 4 husstander/hytter deler en 660 l
Renovasjon 660 liter deling (5 eller 6 abonnenter) 4 608 kroner Hvis 5-6 husstander/hytter deler en 660 l
Avfallsbrønn/-container 4 091 kroner Felles avfallsbeholder
Hytterenovasjon 2 936 kroner I de områdene kommunen tilbyr hytterenovasjon

Servicegebyr for serviceabonnement

Servicegebyr for serviceabonnement - hvis renovatør henter beholder ved huset - avstand fra beholder til vei

Servicegebyr for serviceabonnement - hvis renovatør henter beholder ved huset - avstand fra beholder til vei
Hentetillegg 5-10 m Hentetillegg 10-20 m
247 kroner 412 kroner

Vanlige spørsmål om renovasjon

På ROAFs nettsider kan du lese mer om  

Lover og regler

Renovasjonsforskrift for Enebakk kommune (lovdata)