Kart over vann- og avløpsledninger

Enebakk kommune og vannverkene har felles kart over vann- og avløpsledninger. De aller fleste hovedledninger ligger i kartet. Vi har også mange private stikkledninger, men dessverre ikke alle.

Jeg vil ha et ledningskart for min eiendom

Hvis du er interessert i et ledningskart over vann- og avløpsledninger på din eiendom bør du først kontakte oss for å få svar på om dine ledninger er i kartet.

Er det stikkledninger i kartet for din eiendom kan du hente ut ledningskart i e-Torg. Legg inn adressen og velg “Situasjonskart”. Situasjonskart inneholder vann og avløpsledninger.

Dersom ledningen ikke er der kan vi foreta et søk i arkivet for å se om det kan ligge der.

Hvis det det ikke er noe i ledningskart eller arkiv har vi likevel noen triks for å finne ut hvor ledningene kan ligge.

Utbygger med behov for kartdata over et større område?

Send en forespørsel til postmottak@enebakk.kommune.no merket med gårds- og bruksnummer, adresse eller navn på område / reguleringsplan.

Forespørselen må inneholde en god beskrivelse eller et kartutsnitt av området du trenger kartdata for. 

Vi kan ta ut kart i pdf og kartdata i sosi eller gml.

Spørsmål og svar om ledningskart