Tilknytning til vann og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av offentlig vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette.

Ny tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett

Det er kun rørlegger og entreprenører med riktig kompetanse som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Tilknytning av eiendommen til offentlig vann og avløp er søknadspliktig etter til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen med en sanitærsøknad.  

Hva må jeg gjøre

Ta kontakt med kommunen for å få vite om eiendommen egner seg for tilknytning og anvisning av nærmeste påkoblingspunkt. Send oss en epost med adresse, gårds- og bruksnummer eller en kartskisse til postmottak@enebakk.kommune.no med spørsmål om mulighetene for din eiendom.  

Hvis det er mulig med tilknytning må det sendes inn en sanitærsøknad. Du må kontakte en rørlegger eller entreprenør som hjelper deg med å søke.  

Vi bruker Entreprenørportal for slike søknader. Ved behov for veiledning i Entreprenørportal og søknadsprosessen kan du kontakte fagansvarlig på avløp. 

Det er private vannverk i kommunen slik at det må søkes om tilknytning til det aktuelle vannverket. Du finner mer informasjon om vannverkene her

I tillegg til godkjent sanitærsøknad kan det være nødvendig å søke om tillatelse etter plan og bygningsloven. En slik søknad gjør man til byggesak

Har du fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og avløp?

Du må kontakte en rørlegger for hjelp til å søke om sanitærabonnement.

I Entreprenørportalen skal ansvarlig søker velge “Ny søknad / melding...” og så velge “Søknad / melding etter pålegg”.  Ved å oppgi referansenummeret i pålegget vil søknaden havne i den aktuelle saken for effektiv saksbehandling.

Tilknytningsgebyr

Det er flere satser for tilknytningsgebyr på avløp. Hvilket gebyr som gjelder for din eiendom kommer an på om det er bolig- eller næringseiendom, størrelsen og avstand til ledningsnettet. Fagansvarlig avløp kan kontaktes for å avklare tilknytningsgebyr for din eiendom.

Nedenfor er gebyrsatsene for tilknytning listet opp: 

Tilknytning til offentlig avløpsnett - engangsgebyr

Tilknytning til offentlig avløpsnett - engangsgebyr
Sats Pris inkl. mva. Merknad
Grunnsats lav 36 200 kroner Enebolig eller hytte uavhengig av størrelse, samt i beregning av tilknytningsgebyr for næringsbygg
Grunnsats mellom 76 000 kroner Enebolig eller hytte uavhengig av størrelse, samt i beregning av tilknytningsgebyr for næringsbygg
Grunnsats normal 98 500 kroner Enebolig eller hytte uavhengig av størrelse, samt i beregning av tilknytningsgebyr for næringsbygg
Grunnsats lav, 50% rabatt  18 100 kroner Boenhet under 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats mellom, 50% rabatt 38 000 kroner Boenhet under 100 m², i bygg med flere enn én boenhet 
Grunnsats normal, 50% rabatt 49 250 kroner Boenhet under 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats lav, 25% rabatt 27 150 kroner Boenhet over 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats mellom, 25% rabatt 57 000 kroner Boenhet over 100 m²,  i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats normal, 25% rabatt 73 875 kroner Boenhet over 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
Engangsgebyr for tilknytning til offentlig avløpsnett - Næring Beregnes Det beregnes grunnsats (lav eller normal) for første 200 m². For areal utover dette beregnes 1/2 grunnsats pr. 200 m². Bruksarealet for hele bygget legges til grunn for arealberegningen.