Snøbrøyting og vinterdrift av veier

I Enebakk kommune har vi ca. 60 km med kommunale veier som skal brøytes og strøs om vinteren, i tillegg til gang- og sykkelveier. Vårt mål er å skape god framkommelighet og trygge vinterveier for alle.

Hvem brøyter og strør der du bor? 

  • Kirkebygda, Ytre Enebakk og Flateby: 

Universal Maskin AS 
Vakttelefon: 907 30 893 - Vakttelefonen er betjent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. 
E-post: firmapost@universalmaskin.no 

Gang- og sykkelveier langs kommunale veier brøytes og strøs av Universal Maskin AS. 

Klager på tjenesten bes rettet skriftlig til firmapost@universalmaskin.no

  • Dalefjerdingen: Hammeren, Kopås og Sulerud: 

Enebakk kommune ved Driftsenheten står for vintervedlikeholdet i Dalefjerdingen. 
Telefon: 480 98 860

Kommunens brøyteordning omfatter generelt ikke snørydding av private arealer, parkeringsplasser eller private avkjørsler. 

Klager på tjenesten bes rettet skriftlig til postmottak@enebakk.kommune.no eller per brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

  • Riksveier og fylkeskommunale veier: 

Viken fylkeskommune har ansvaret for å brøyte, salte, strø og vedlikeholde fylkesveiene i Viken.   

Statens vegvesen har ansvaret for europa- og riksveier.

Vanlige spørsmål om snøbrøyting og vinterdrift av veier

For mer informasjon om drift- og vedlikeholdsstandard av kommunale veier i Enebakk, kan du lese mer i Felles kommunal veinorm. (PDF, 3 MB)