Snøbrøyting og vinterdrift av veier

I Enebakk kommune har vi ca. 60 km med kommunale veier som skal brøytes og strøs om vinteren, i tillegg til gang- og sykkelveier. Vårt mål er å skape god framkommelighet og trygge vinterveier for alle.

Hvem brøyter og strør der du bor? 

Flateby og Kirkebygda: 

Næssvold Arealservice
Vakttelefon: 927 72 927 - Vakttelefonen er betjent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. 

Gang- og sykkelveier langs kommunale veier på Flateby og i Kirkebygda brøytes og strøs av Næssvold Arealservice. 

Ytre Enebakk:

H. Fjeldstad AS
Vakttelefon: 64 94 66 54 - Vakttelefonen er betjent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
E-post: post@hfjeldstad.no

Gang- og sykkelveier langs kommunale veier i Ytre Enebakk brøytes og strøs av H. Fjeldstad AS.

Dalefjerdingen: Hammeren, Kopås og Sulerud:

Enebakk kommune ved Driftsenheten står for vintervedlikeholdet i Dalefjerdingen. 
Telefon: 480 98 860

Kommunens brøyteordning omfatter generelt ikke snørydding av private arealer, parkeringsplasser eller private avkjørsler. 

Klager på tjenesten bes rettet skriftlig til postmottak@enebakk.kommune.no eller per brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Riksveier og fylkeskommunale veier:

Akershus fylkeskommune har ansvaret for å brøyte, salte, strø og vedlikeholde fylkesveiene i Viken.   

Statens vegvesen har ansvaret for Europa- og riksveier.

Vanlige spørsmål om snøbrøyting og vinterdrift av veier

For mer informasjon om drift- og vedlikeholdsstandard av kommunale veier i Enebakk, kan du lese mer i Felles kommunal veinorm. (PDF, 3 MB)