Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike helse- og velferdstjenester.

Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging.

Ta kontakt med Tone 

Tone Sem Slette er ansvarlig for ordningen med barnekoordinator i Enebakk kommune. 

Tone Sem Slette - systemansvarlig barnekoordinator - Klikk for stort bilde

Hvilke familier har rett til barnekoordinator?

Familien din har rett til barnekoordinator hvis

 • familien har barn under 18 år eller venter barn,
 • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og
 • barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. 

Dette kan barnekoordinator hjelpe familien med

Barnekoordinators oppgaver er blant annet å sørge for

 • koordinering av tjenestene til familien og barnet.
 • å ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Det betyr blant annet å
  • arbeide aktivt for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene.
  • veilede familien og barnet i kontakten med ulike deler av hjelpeapparatet.
 • at familien og barnet får informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og pasient- og brukerorganisasjoner.
 • fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Søk om barnekoordinator

Du kan søke om barnekoordinator ved å fylle ut skjema for helse- og omsorgstjenester:

Søk om barnekoordinator 

Kan du ikke søke helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes ferdig utfylt og signert til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Samtykke

Alle over 16 år skal selv samtykke til søknad om barnekoordinator hvis de er i stand til det.

Søknadsfrist

Du kan søke når som helst, det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, det er ingen egenandel.

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt vil du få et brev fra helse barn og unge med svar på din søknad. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage på søknad

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til helse barn og unge via eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ helse barn og unge, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.