Søke støttekontakt i psykisk helsetjeneste

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet.

Hvem kan søke?

Du kan ha rett til støttekontakt hvis du på grunn av psykiske plager og eller rusmiddelutfordringer ikke klarer å gjennomføre sosiale aktiviteter eller få en meningsfull fritid på uten bistand.

For å søke om støttekontakt i psykisk helsetjeneste for voksne, må du være over 18 år og bo i kommunen.   

Kommunen vil i samarbeid med deg avklare om du kan få støttekontakt.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt kan følge deg til fritidsaktiviteter og være med deg i sosiale sammenkomster. Personen kan for eksempel være med på tur, dra på kino, gå på kafé eller andre sosiale aktiviteter.

Du får tildelt et visst antall timer per måned sammen med støttekontakten. Dere avtaler hvordan dere bruker tiden sammen.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men du dekker utgifter til aktiviteter.

Du kan søke om ledsagerbevis, som innebærer at støttekontakten kan bli med deg gratis på aktiviteter som svømming, kino og konserter. Les mer om ledsagerbevis og hvordan du søker.

Slik søker du

Du søker psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Alle søknader vurderes individuelt. Du blir kontaktet når søknaden er under behandling. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.