Ergoterapi

Har du vanskeligheter med noen av dagliglivets gjøremål? Da kan du ha behov for trening eller hjelpemidler for å mestre hverdagen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ergoterapeuten kan i samråd med deg kartlegge ditt funksjonsnivå og vurdere tilrettelegging i hjemmet. Vi kan gi råd og hjelpe deg med å trene på aktiviteter og ferdigheter for å mestre hverdagen.

Vi kan bistå i prosess om å søke hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, og gi opplæring og veiledning i disse.

I samråd med fysioterapeut kan vi også besøke deg for å gi råd om sikkerhet og fallforebygging i hjemmet.

Har du kortvarig behov for å låne hjelpemidler?

Hvem kan få tilbudet?

Alle kommunens innbyggere som har vansker med å bevege seg, se eller høre, planlegge, huske eller kommunisere.

Slik søker du

Søk om ergo-, fysio-, rehabiliteringstjenester og hjelpemidler

Kan du ikke søke elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sender du til:

Enebakk kommune
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt

E-post: ergo@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 30 (tastevalg 2)

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

En ergoterapeut vil ta kontakt med deg i løpet av to uker etter mottatt søknad. Det informeres om eventuell ventetid på tjenesten.

Klage

Dersom du mener at du ikke har fått innvilget en tjeneste som du har krav på, har du rett til å klage. Klageadgang for de ulike tjenestetyper er det opplyst om i vedtaket ditt.

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til enhet rehabilitering, mestring og tildeling.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Hvis du er misfornøyd med tjenesten, kan du klage til enhetsleder på telefon 64 99 22 30 (tastevalg 4).