Støttekontakt

En støttekontakt hjelper deg som trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt kan være med deg på organiserte aktiviteter som for eksempel idrett, korps, speider, eller aktiviteter som følge til fritidsaktiviteter. Støttekontakten kan for eksempel bli med deg og gå tur, dra på kino, gå på kafé, trene eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakt kan gis i gruppe eller individuelt.

Du får tildelt et visst antall timer per måned sammen med støttekontakten. Dere avtaler dere imellom hva dere ønsker å bruke tiden på.

Hvem kan søke?

Du kan søke om støttekontakt om du trenger tilrettelegging for å delta i sosiale aktiviteter og få en meningsfull fritid.

Både barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Enebakk kommune kan søke om støttekontakt.

Søkeres familiemedlemmer bør ikke engasjeres som støttekontakt.

Slik søker du

For å søke om støttekontakt bruker du søknadsskjemaet vårt for helse- og omsorgstjenester. Der beskriver du din situasjon og hva du ønsker å bruke støttekontakten til.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men du dekker dine egne utgifter ved deltakelse på aktiviteter.

Du kan søke om ledsagerbevis, som innebærer at ledsager går gratis på aktiviteter som svømming, kino og konserter. Les mer om ledsagerbevis og hvordan du søker.