Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et gratis tilbud til personer som er avhengig av helsehjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Hjemmesykepleien utfører nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder, i kortere eller lengre perioder, eksempelvis:

  • hjelp til personlig hygiene
  • hjelp til nødvendig legemiddelhåndtering
  • sårbehandling
  • kartlegging og veiledning om f. eks. kosthold og andre helsespørsmål
  • kartlegging, veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
  • bistand i livets siste fase

Trenger du hjelp med rengjøring, kan du søke om hjemmehjelp (praktisk bistand). Det er en betalingstjeneste.

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

 Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Enebakk kommune og 

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt 

Slik søker du

Du søker hjemmesykepleie ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt vil du få et brev fra Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester med svar på din søknad. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.