Våre badeplasser

Det er tre offentlige badeplasser i kommunen; Bermerud, Flateby bruk og Vikstranda.
Vannkvaliteten kontrolleres av Teknisk avdeling i Enebakk kommune.

Kart over badeplasser i Enebakk kommune

Bermerud

Bermerud badeplass ligger ved Brevigveien ved nordenden av Lyseren. Ta av ved riksvei 120 ved Tømmerbråten mot Burstad, og første vei til høyre. Bra badevann hele sommeren. Sandstrand for barn. Stupeflåte. HC-rampe. WC, også for handicappede. Parkeringsplass ved området.

Flateby bruk

Flateby Bruk friområde ligger ved Øyeren ved enden av Øyerenveien på Flateby. Det er skiltet fra riksvei 120 ca. 500 meter syd for grendesenteret. Kaldt vann utenom særlig gode sommerperioder. Sand er påfylt i søndre Vik. Kan benyttes av handicappede. WC, også for handicappede, på området i tilknytning til båthavna. Parkeringsplass ved området. Ruiner av gammel industrivirksomhet på området. 

Vikstranda

Vikstranda badeplass ligger i nordenden av Våg, nær byggefeltet i Våglia og riksvei 155. Kort vei fra bussholdeplass ved Vik. Bra badevann hele sommeren. Sandbukt for barn. Ellers forholdsvis brådypt. Badeflåte. WC, også for handicappede. Parkeringsplass ved området. 

Generelle regler for badeplassene

  • Det er ikke lov å campe på arealene
  • Det er totalforbud mot bruk av åpen ild, herunder griller, på badeplassene
  • Båndtvangen skal overholdes fra 1. april til 20. august

Badevannskvalitet

Her finner du målinger av badevannskvalitet ved våre badeplasser.

Vedlikehold

Det er Driftsenheten som har ansvar for vedlikehold av våre badeplasser. Dersom det er problemer med toalettene, flytebrygger, forsøpling eller andre forhold, kan du melde fra om dette til Driftsenheten. 

E-post: veidrift@enebakk.kommune.no