Søk kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipendet gis til unge kultur- og idrettsutøvere som bidrar til å fremme kultur- og idrettsarbeidet i kommunen. For å søke kultur- og idrettsstipendet må du være bosatt i eller ha en tilknytning til Enebakk.

Søk kultur- og idrettsstipend

Hva får mottakeren av stipendet?

Størrelsen på stipendet er varierer, i forhold til hvor mange som får tildelt stipend. For tiden er det 20 000 kroner til fordeling for idrettsaktiviteter og 20 000 kroner til fordeling for kulturaktiviteter.

Stipendet skal brukes til det du oppgir i søknaden og må brukes innen ett år etter utdelingen.

Slik søker du 

Du kan søke om kultur- og idrettsstipendet ved å fylle ut skjemaet under.  

Søk om kultur- og idrettsstipend

I skjemaet velger du om du søker kulturstipend eller idrettsstipend.  
I skjemaet må du velge enkeltperson. Virksomheter kan ikke søke kultur- eller idrettsstipend.

I søknaden må du legge ved en plan for hvordan stipendet skal brukes. Planen må inneholde:

  • Hva stipendet skal brukes til
  • Kostnadsoversikt
  • Tidligere mottatte stipend

Søknadsfrist

Frist for å søke om kultur- og idrettsstipend er 1. mars hvert år.

Hvordan velges en mottaker?

Alle søknader blir lagt fram for politisk utvalg for Livsløp (LIV) som avgjør hvem som skal få stipendet. Prisen blir vanligvis delt ut i forbindelse med et kulturarrangement, vanligvis på Bygdedagen.

Hva skal stipendet brukes til?

Stipendet skal brukes til det du oppgir i søknaden og må brukes innen ett år etter utdelingen. Dersom ikke hele stipendet blir brukt skal overskuddet tilbakebetales.

Mottakeren av stipendet skal kunne vise til hva stipendet er brukt til i en kort skriftlig tilbakemelding.