Søk om spillemidler

Du kan søke om støtte til etablering og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg hos Kulturdepartementet. Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg er overskudd fra Norsk Tipping AS.

Hva kan du søke om spillemidler til?

Du kan søke om støtte til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv, samt nærmiljøanlegg.

For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 33 %. For alle typer anlegg er det en maksimal grense for tilskuddets størrelse. 

Et prosjekt må være 100 % finansiert, inklusiv spillemidler, før du søker.

Slik søker du

Du søker om spillemidler gjennom Kulturdepartementet sine temasider Anleggsregisteret.no.

Søk spillemidler via Anleggsregisteret.no

Der finner du mye god informasjon om prosesser og krav i forbindelse med spillemiddelsøknader.

Søknadsfrist

  • Fristen for å legge inn søknaden i anleggsregisteret.no er 15. september. 

Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknadene før de sendes inn til Viken fylke.

  • Nye prosjekter må være registrert innen 1. september for å kunne bli innarbeidet i Anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Det er venteliste for tildeling av spillemidler.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om ordningen kan du ta kontakt stabskoordinator Jane Enersen i kultur- og oppvekstavdelingen, via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no