Tilskudd til kulturformål

Du kan søke tilskudd til aktiviteter som for eksempel stevner, konserter, utstillinger, kulturkvelder med mer.

Tilskudd til kulturformål er tilskudd til aktivitet som ikke inngår i organisasjonens ordinære drift.

Det gis ikke støtte til offentlige fester eller arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning, eller til individuelle deltageravgifter og reiseutgifter i egenregi til ulike treningsleir og lignende.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner og eventuelt andre grupper som er registrert eller bosatt i Enebakk kommune, kan søke støtte.

Du kan også søke støtte selv om du ikke er bosatt i Enebakk, dersom arrangementet skal foregå i Enebakk kommune.

Slik søker du

Du søker støtte ved å sende oss en e-post til postmottak@enebakk.kommune.no.

Søknaden må inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er, når arrangementet skal foregå, og et budsjett som viser utgifter og inntekter.

Søknadsfrist

Det er ingen bestemt søknadsfrist, men du må søke minst tre uker før arrangementet skal foregå.

Hva skjer med søknaden?

Kulturadministrasjonen foretar tildeling, og du kan forvente svar innen tre uker etter at du har søkt.