Brann og feiing

I Enebakk kommune er det Follo Brannvesen IKS (FBV) som har ansvaret for å forvalte brann-, feiing- og redningstjeneste. 

Brannsikring, boligtilsyn og feiing

På nettsidene til Follo brannvesen finner du informasjon om brannsikring, boligtilsyn, feiing og mye annet.

Kontakt Follo brannvesen IKS

Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikker bolig. 

Du må søke brannvesenet om å skyte opp fyrverkeri, gjøre opp ild, melde fra om store arrangementer m.m.

Fjerne eller montere ildsted/peis - Meldeplikt

Skal du fjerne eller montere nytt ildsted, må dette meldes til Follo Brannvesen IKS. Dette har betydning for feie-tjenester og kommunale gebyrer.

Skjemaportal på follobrannvesen.no

Hva koster det?

Gebyret sendes ut og faktureres for hele året sammen med de kommunale gebyrene hver tredje termin.  

Dersom boligen har registrert ildsted, skal feiing og branntilsyn utføres og det må betales gebyr.

Se priser og gebyrer for feiing og branntilsyn 

Vanlige spørsmål om feiing- og branntilsyn

Du kan lese mer om feiing og branntilsyn på Follo brannvesens nettsider

Lover og regler

Forskrift om brannforebygging - Lovdata