Brann og feiing

Kontakt Follo brannvesen om feiing og boligtilsyn.

Brannsikring, boligtilsyn og feiing

På nettsidene til Follo brannvesen finner du informasjon om brannsikring, boligtilsyn, feiing og mye annet.

Kontakt Follo brannvesen

Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikker bolig. 

Du må søke brannvesenet om å skyte opp fyrverkeri, gjøre opp ild, melde fra om store arrangementer m.m.

Fjerne eller montere ildsted/peis - Meldeplikt

Skal du fjerne eller montere nytt ildsted, må dette meldes til Follo Brannvesen IKS. Dette har betydning for feie-tjenester og kommunale gebyrer.

Skjemaportal på follobrannvesen.no

Fritak for kommunale eiendomsgebyrer