Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom. Dersom det ønskes endring for en seksjonert eiendom, må det søkes om reseksjonering.

Slik søker du

Du søker om reseksjonering ved å fylle ut søknadsskjema søknad om seksjonering

Søknad om reseksjonering

Se veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Du skal bare føre opp seksjoner som skal endres. Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre. Se oversikt over hvem som skal signere søknadsskjemaet.

Dokumentasjon til søknad

  • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen. Les mer og bestill situasjonskart.

  • Plantegninger over alle etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft hvor det gjøres endringer mellom bruksenheter og fellesareal. Tegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene og bruken av de enkelte rommene. 

Hvor sendes søknaden

Søknad med vedlegg sendes kommunen via post.

  • Postadresse: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Seksjonering av uteareal?

Se egen side for seksjonering av uteareal

Hva koster det?

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom Pris
Fast gebyr 12 180 kroner
Tillegg pr opprettet seksjon 610 kroner