Seksjonering av uteareal

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det søkes samtidig med søknad om seksjonering/reseksjonering. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.

Forutsetninger og krav

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

Alle som eier en seksjon, skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.

Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer.

Slik søker du

Du søker om seksjonering av utearealet ved å fylle ut skjema rekvisisjon av oppmålingsforretning

Skal du seksjonere utearealet, behandler vi dette som en seksjoneringssak.
Du kan fordele uteareal samtidig som du seksjonerer første gang eller ved reseksjonering.

Dokumentasjon til søknaden

Situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må tydelig markere hvert uteareal med "Seksjonsnummer" og fellesarealene med "Fellesareal". Les mer og bestill situasjonskart.

Rekvisisjonen skal være vedlegg til seksjonering-/reseksjoneringssøknaden.

Dersom arealene er koordinatfestet i plan eller allerede målt inn, kan vi dele opp utearealet digitalt/kontorforretning uten oppmålingsforretning i terreng. Rekvisisjonsskjema skal uansett sendes inn.

Hva koster det?

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom Pris
Fast gebyr 12 180 kroner
Tillegg pr opprettet seksjon 610 kroner

Mer om gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner