Telefonnummer og kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon direkte til kommunens enheter og tjenester, ordinære åpningstider.

Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no  / servicetorget@enebakk.kommune.no
eDialog: eDialog kontaktskjema for Enebakk kommune
 
Sentralbord: 64 99 20 00 - åpningstid mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00
Servicetorget er åpent for publikum mandag – fredag kl. 10:00 – 14:00

Byggesak: 64 99 21 00 – tirsdag og torsdag kl. 10:00 – 14:00
E-post: byggesak@enebakk.kommune.no

Koronavaksine: 
E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no
 
Byggvakt: 64 99 20 20 (utenom ordinær åpningstid)
 
Avløpsvakt: 951 73 779 (utenom ordinær åpningstid)
 
Viltvakt Enebakk - påkjørsel av vilt på vei: 482 75 288

Feiing og brannsikkerhet: 64 85 10 00 (Follo brannvesen IKS)
E-post: post@follobrannvesen.no

Romerike avfallsforedling (ROAF): 40 00 29 79
E-post: kundesenter@roaf.no
Enebakk gjenvinningsstasjon (Gjølstad): 64 92 36 70

Vakttelefoner

Trenger du akutt hjelp? Her finner du oversikt over døgnåpne vakttjenester for vann, vei, brann, barnevern, hjemmesykepleie, lege, politi, viltvakt, med mer.