Vedlikehold av kommunale veier om sommeren

I Enebakk kommune har vi ca. 60 km kommunal vei som skal vedlikeholdes. Omtrent halvparten av det kommunale veinettet er asfaltert.

Driftsenheten og veistasjonen vedlikeholder kommunale veier

Lurer du om veien er en kommunal eller fylkesvei? På Statens vegvesen sine nettsider finner du veikart med oversikt.

Dette kan du forvente av oss

 • Vegetasjon langs veiene kuttes etter behov
 • Støvdemping av grusveier utføres etter behov
 • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov
 • Alle kommunale veier er feiet innen 17. mai hvert år.
 • Hull i veibanen lappes/repareres løpende, meld gjerne inn
 • Slitasje på veier repareres etter budsjett
 • Jevnlig rutinemessig ettersyn av gatelys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder
 • Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov
 • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov 

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstå
 • Du lar ikke busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres - Les mer om vegetasjonsrydding hos Statens vegvesen
 • Du soper/spyler sand, grus fra fortau og ned i veikanten i forbindelse med kommunens årlige soperunde
 • Du spyler/soper ikke sand, grus, løv eller annet ned i gateslukene eller avløpskummer
 • Du vedlikeholder stikkrenner for eksempel under avkjørsel 

Kontakt

Heier veistasjon ved Burstad fungerer som base for det kommunale veiarbeidet.
Adresse: Skåkaveien 3, 1912 Enebakk
E-post: veidrift@enebakk.kommune.no
Tlf.: Veivakt 480 98 860

Driftsleder veistasjonen: Tore-Remi Wich

For mer informasjon om drift- og vedlikeholdsstandard av kommunale veier i Enebakk kommune kan du lese Felles kommunal veinorm (PDF, 3 MB)

Melde feil på fylkesvei

Har du oppdaget feil på en fylkesvei i Viken? Nå kan du enkelt melde den inn. Du markerer feilen i et kart og beskriver den kort. Du kan også se feil andre har meldt inn og følge status. Gå til løsningen via knappen nedenfor.

Meld feil på fylkesvei