Regler for vann og avløp

Innen vann- og avløpsbransjen er det en rekke lover, forskrifter og vilkår. På denne siden har vi samlet de viktigste dokumentene du som innbygger bør kjenne til.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Enebakk. Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for tjenesten. 

Du finner oversikt over avløpsgebyrene her

Standard abonnementsvilkår for Enebakk kommune

De nasjonale standardiserte abonnementsvilkårene for vann og avløp er politisk vedtatt at skal gjelde i Enebakk. De er rettet mot abonnenter og definerer deres ansvar. 

Abonnementsvilkårene er delt i to deler; 

Administrative bestemmelser (sanitærabonnement) 

Tekniske bestemmelser (kan kjøpes hos Kommuneforlaget)
 

Her finner du VA-norm
 

For deg med privat avløpsanlegg

Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Enebakk (Lovdata)