Psykisk helsetjeneste og rus

Alle har en psykisk helse på lik linje med fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer det i en alvorlig psykisk diagnose. Mange håndterer plagene uten hjelp mens for andre kan forholdsvis korte hjelpetiltak være nok til å bli kvitt de psykiske plagene.

Hvem kan få hjelp?

Psykisk helsehjelp gis til deg som er over 18 år som bor fast i kommunen, og som trenger støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet
 • Milde- moderate eller alvorlig psykisk helseproblem
 • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet milde eller kortvarige helseproblemer som krever profesjonell hjelp over en tidsperiode
 • Motivert for endring og en bedringsprosess

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta, telefon 116 117

Ved livstruende tilstander, ring 113

Under 18 år

Helse barn og unge eller skolehelsetjenesten er rette kontaktpunkt for deg som er under 18 år. På nettsiden til Alarmtelefonen for barn og unge116 111 finner du både noen å snakke med og mye god informasjon om ulike temaer.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Psykisk heletjeneste kan tilby ambulerende psykisk helsehjelp, samtaleterapi og tjenester knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk. Psykisk helsehjelp kan hjelpe deg med et eller flere punkter under:

 • Bistå å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov
 • Motivere til deltakelse i ulike aktiviteter
 • Motivere til å etablere eller oppsøke sosiale nettverk
 • Samtaleterapi og eller veiledningssamtaler
 • Bistå til å håndtere dagliglivets utfordringer
 • Rusoppfølging og ruskonsulent
 • Langvarig oppfølging tilknyttet bemannet omsorgsbolig
 • Angst, depresjon, søvnproblemer eller andre psykiske plager

Slik søker du

Du søker psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Spørsmål vedrørende søknaden, kan rettes til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester:

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Alle søknader vurderes individuelt. Du blir kontaktet når søknaden er under behandling. Tjenestene innvilges på grunnlag av helse- og omsorgstjenesteloven. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.