Førstegangsseksjonering

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen.

Du kan søke om førstegangsseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende. 

En eierseksjon består av en sameieandel i eiendommen (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten.

Slik søker du

Du søker om førstegangsseksjonering ved å fylle ut søknadsskjema “søknad om seksjonering”

Søknad om seksjonering

Se veiledning til utfylling av «søknad om seksjonering»

Dokumentasjon til søknad

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen.

  • Postadresse: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Seksjonering av uteareal?

Se egen side for seksjonering av uteareal.

Hva koster det?

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom Pris
Fast gebyr 12 180 kroner
Tillegg pr opprettet seksjon 610 kroner