Demenskoordinatoren:

  • Er tilgjengelig for personer med demens og deres pårørende
  • Tilbyr støtte og veiledning
  • Tilbyr samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og andre kurs
  • Tilbyr koordinering av tjenester
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen som hjemmetjenesten, tiltaksenheten, dagsenter, fastlege m.m.

Kommunen har blant annet følgende tjenester til personer med demens: hjemmesykepleie, dagsenter og sykehjem. 

Kontaktperson:
Synnøve Ask Kowalczyk

E-post:
synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no

Arbeidstid: Mandag, Tirsdag, Torsdag (09:00 - 15:00)
Telefon: 40 43 85 45


Besøksadresse: Kopåsveien 5, 1914 Ytre Enebakk

Se også:
www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens
www.aldringoghelse.no/demens

Pårørende til personer med demens oppfordres til å delta på interkommunal pårørendeskole i Ås, oppstart blir 12 september 2018