Enebakk kommunale kulturskole ble opprettet i 1998. Siden den gang har kulturskolens oppgave vært å gi barn og unge i Enebakk kommune opplæring i kunstneriske fag.
Arbeidet i kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende kunstneriske prosesser, oppøve deres evne til nysgjerrighet og utvikle deres evne til å lytte, se og oppleve.
Kulturskolen ønsker å støtte opp om barns tanker, følelser, opplevelser av musikk og kunst gjennom lek, opplæring og utøving.
 
Vi ønsker å bidra til spille- og mestringsglede, og vår filosofi er at alle kan!
 
Kulturskolen festforestilling 4.11.2018