• Sykepenger

  • dagpenger ved arbeidsledighet

  • Arbeidsavklaringpenger

  • Uføretrygd

  • Alderspensjon

Det beste er da å ringe NAV kontaktsenter på tlf. 5555 3333 og så vil du her få avklart hvem som best kan gi deg svar på de spørsmålene du har.

Har du spørsmål om Økonomisk sosialhjelp må du som hovedregel ta kontakt med ditt NAV-kontor via NAVs hovednummer 5555 3333.
Kontaktsentret vil da enten kunne svare på ditt spørsmål direkte eller sette deg over til en fagperson på ditt kontor som kan svare på ditt spørsmål.