Visste du at fall er den vanligste skadeårsaken for eldre, og den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre?

Det forekommer 9000 hoftebrudd hvert år – det vil si ett hoftebrudd hver time døgnet rundt. Ett hoftebrudd koster samfunnet minst 550.000 kroner i rehabilitering første år. I tillegg er det stor sjanse for å ikke komme tilbake til samme funksjonsnivå som før fallet, som igjen kan føre til nedsatt livskvalitet for mange.  

Vår brosjyre viser noen enkle grep du kan gjøre for å forebygge fall hjemme. Vis den til noen som kan få bruk for det, og bidra til en #fallfrifredag.

Klikk her for å se hele brosjyren! (pdf)

Du kan også klikke på bildene under for å se brosjyren.