Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

PP-tjenesten hjelper barn og unge mellom 0-16 år som har behov for særskilt tilrettelegging i barnehagen og skolen. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov: 

 • Språk- og talevansker, logoped
 • Konsentrasjonsvansker 
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Ikke-språklige lærevansker
 • Alvorlig skolefravær
 • Tilrettelegging for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

PP-tjenesten - slik søker du hjelp

Slik henviser du til PPT

Den det gjelder, foreldre, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnehage og skole kan henvise noen til PPT.

Henvisning av barn til PPT (DOCX, 73 kB)

Henvisning av elever på skolen 1.-10. trinn (DOCX, 62 kB)

Henvisning av voksen til PPT (DOCX, 62 kB)

 • For henvisning av voksen til PPT gjelder dette voksne som er under grunnskoleutdanning og som ønsker en vurdering av behov for spesialundervisning.
 • Voksne som behøver hjelp fra logoped/synspedagog på grunn av helsemessige utfordringer, kontakt rådgiver i kultur-, oppvekst- og skoleavdelingen (KOS) tlf. 64 99 20 00

Fyll ut skjemaet og send på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no, via eDialog (sikker sending), eller som brev til:

PP-tjenesten og logopedtjenesten i Enebakk
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Elever i videregående opplæring

For elever i videregående opplæring er det organisert en fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste og en oppfølgingstjeneste. Ta kontakt med fylkeskommunens PPT.

Kontakt oss

E-post: PPT@enebakk.kommune.no

eDialog: PP-tjenesten har eget eDialog-skjema
Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Tlf. 64 99 21 70

Besøksadresse: Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk

Postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Lovverk