Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

PP-tjenesten hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever som har særskilte behov. Også voksne med særskilte behov kan få hjelp.

Eksempler på særskilte behov kan være

  • Vansker med konsentrasjon eller adferd, sosiale eller emosjonelle utfordringer/psyko-sosiale vansker
  • Syn- og hørselsvansker
  • Generelle lærevansker eller fagvansker
  • Spesifikke vansker som for eksempel matematikk, lese- og skrivevansker og språkvansker
  • Skolefravær av ulike grunner
  • Tilrettelegging for barn og unge med diagnoser og/eller nedsatt funksjonsevne
  • Nonverbale vansker
  • Kommunikasjonsvansker (logopedtjenesten)


Det koster ingen ting å få hjelp fra PPT.

PP-tjenesten - slik søker du hjelp

Slik henviser du til PPT

Det er først og fremst barnehagen eller skolen som henviser til PPT, i samarbeid med foresatte. 
Du kan også søke om bistand på vegne av deg selv, som forelder/pårørende, eller via helse- og omsorgstjenesten.

Henvisning av barn til PPT (DOCX, 57 kB)

Henvisning av elever på skolen 1.-10. trinn (DOCX, 54 kB)

Henvisning av voksen til PPT (DOCX, 42 kB)

  • For henvisning av voksen til PPT gjelder dette voksne som er under grunnskoleutdanning og som ønsker en vurdering av behov for spesialundervisning.
  • Voksne som behøver hjelp fra logoped/synspedagog på grunn av helsemessige utfordringer, kontakt rådgiver i kultur-, oppvekst- og skoleavdelingen (KOS) tlf. 64 99 20 00


Fyll ut skjemaet og send på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no, via eDialog (sikker sending), eller som brev til:

PP-tjenesten og logopedtjenesten i Enebakk
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Elever i videregående opplæring

For elever i videregående opplæring er det organisert en fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste og en oppfølgingstjeneste. Ta kontakt med Akershus fylkeskommunes PPT.

Kontakt oss

E-post: PPT@enebakk.kommune.no

eDialog: PP-tjenesten har eget eDialog-skjema
Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Tlf. 64 99 21 70

Besøksadresse: Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk

Postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Ansatte i PPT i Enebakk

Ansvar for barnehagene:

Ansvar for Kirkebygden barne- og ungdomsskole, samt Forsterket enhet Ytre Enebakk skole:

Ansvar for Ytre Enebakk skole 5. - 7. trinn og Mjær ungdomsskole:

Ansvar for Hauglia og Stranden skole, samt 1. – 4. trinn på Ytre Enebakk skole:

Ta kontakt med PPT sentralt.

Lovverk