Dele fra eiendom

Hvis du ønsker å dele eiendommen din i to eller flere eiendommer, må du søke kommunen om tillatelse. Hvis en tillatelse til deling blir gitt, sørger kommunen for oppmåling av tomten(e). Den nye tomten får et eget gnr. bnr. og blir registrert i matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister) og blir tinglyst.

Slik søker du

Du søker om fradeling av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema “søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett” (.pdf).

Se eksempel på ferdig utfylt skjema med veiledning (PDF, 552 kB)

Dokumentasjon til søknad

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Dokumentasjon som må være med søknaden

  • Nabovarsel
  • Situasjonskart
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Annen dokumentasjon som kan være relevant til søknaden

  • Søknad om dispensasjon
  • Avkjøringsplan
  • Erklæring eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer
  • Eventuelle erklæringer om at gjenværende eiendom (den opprinnelige eiendommen) gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må også vedlegges.

Dele fra eiendom - søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post.

E-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Postadresse: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Skal du fradele en landbrukseiendom?

Ved fradeling av landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlova §12. I slike tilfeller må konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet følge søknaden - Les mer om konsesjon og landbrukseiendom.

Hva koster det?

Se priser i vårt gebyrregulativ